parkety wolfel

Exkluzivní dodavatelé
logo KPP logo Twinson
logo Eegger logo Bona
logo Mosaic logo Affinis

logo Drevopar
logo Deceuninck logo Admonter
logo Lägler logo T-wood


Přihlášení
 Jméno:
 Heslo:
 Registrace
 
   

Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

      

 1. Smluvní strany
  Prodávající - dodavatel
                 a
  Kupující - zákazník

   
 2. Předmět koupě
  Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím eShopu - tzn. učinil řádnou objednávku a registraci všech povinných údajů a následně vše odeslal prostřednictvím emailu, což mu bylo následně potvrzeno na uvedený email. 

   
 3. Cena zboží
  Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky.

   
 4. Platební podmínky
  Kupující je povinen uhradit  zálohu na zboží,  a to v případě, že se jedná o zboží atypické, nebo částka objednaného zboží převyšuje 100.000,- Kč. Výše zálohy (částka) je prodávajícím vypočtena  z ceny výrobku vč. DPH a je uvedena v zálohové faktuře, která je následně zaslána kupujícímu na email i na uvedenou adresu, prostřednictvím České pošty. Zbývající část ceny za zboží uhradí kupující při převzetí zboží. Pokud kupující neuhradí při převzetí zboží zbývající část ceny výrobku, nebude mu zboží předáno. Zboží bude ponecháno u dodavatele max. po dobu 14-ti dnů od data neúspěšného předání zboží. Náklady vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující.

   
 5. Dodací podmínky, způsob dodání
  V případě, že objednané zboží není skladem je dodací lhůta stanovena na 4-8 týdnů od data potvrzení přijetí závazné objednávky. V případě, že byla objednávka učiněna  v předvánočním období (druhá 1/2 listopadu až konec roku) může dojít k prodloužení dodací lhůty a to v závisloti na počtu objednávek. Závaznou objednávkou se myslí objednávka, která je provedena a na kterou objednávající obdrží, od prodejce, potvrzení o přijetí objednávky. Dodací lhůta se může prodloužit nad výše uvedený rámec a to zejména v období letních prázdnin nebo vánoc vlivem celopodnikových dovolených. Dopravu zboží provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Náklady na expedici jsou zpoplatněny a to v závislosti na specifikaci objednaného zboží.

   
 6. Záruční lhůta
  Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku. Není-li uvedeno jinak je záruční doba standardní - tedy 24 měsíců.

   
 7. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy
  Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb., § 53.

   
 8. Akční ceny, slevy, slevové kupony a letáky
  Pokud není na letácích, slevových kuponench, inzerátech v novinách nebo v médiích které obsahují informace o možných slevách písemně či jinak uvedno, že tato sleva se týká také nákupu prostřednictvím eShopu, tedy při registraci a učinění řádné objednávky v elektronickém systému, pak nelze žádnou z těchto slev při nákupu přes internet uplatnit. Naopak slevové akce, zveřejňované přímo na stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, určeny výhradně k obchodování na internetu.

      

REKLAMACE

      

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží.
Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě.  Převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu, faktury nebo i jen úplným zaplacením objednaného a doručeného zboží.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží nevykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží. Ke zboží je zpravidla vystaven záruční list, kterým zákazník spolu s fakturou prokazuje původ zboží při reklamaci. Není-li ke zboží vystaven záruční list, postačuje při reklamaci doložení původu zboží fakturou.

Záruční list musí být potvrzen dodavatelem.
Kupující si při vybalování zboží počíná tak, aby obal neponičil a obal uschoval. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně, přičemž uvede charakteristiku závad. Zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu, je třeba zkompletovat podle přiloženého návodu. Nebude-li při kompletaci postupováno dle návodu, nelze uplatňovat reklamaci zboží. V případě, že je nutné doručit reklamované zboží k opravě u dodavatele, je nutné toto zboží dopravit ve vyhovujícím obale, nejlépe originálním. Nebude-li zboží při přepravě dostatečně chráněno, není dodavatel povinen reklamaci uznat. Náklady na dopravu nese zákazník. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

      

Vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů od dodání.

Zákazník může, při objednávce která byla učiněna přes eShop, vrátit zboží ve lhůtě 14-ti dnů od obdržení a to bez udání důvodu. Vrátit zboží lze však pouze tehdy, je-li zboží kompletní, včetně všech součástí, které byly kupujícímu dodány (návody, doplňky atd.) a zboží i jeho náležitosti jsou bez nejmenších vad. V této lhůtě nelze vrátit zboží, které bylo používáno a díky tomu je již dále neprodejné, nebo je prodejné pouze za předpokladu snížení původní prodejní ceny. Tímto je myšleno především zboží podléhající opotřebení v důsledku hygienického znečištění. (matrace, polšráře, přikrývky, ložní prádlo, oblečení apod.). 
             
Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.
Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:
dodání chybějícího zboží nebo jeho částí, opravu závad popřípadě výměnu zboží za bezvadné nebo vrácení peněz  v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
 • zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
 • zboží bylo poškozeno živly

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční lhůty, jedná se o pozáruční opravu podléhající platbě a prodávající není povinen tuto opravu kupujícímu zajistit.

 

EXPEDICE

      

Doprava zboží probíhá následujícím způsobem:
Obchodním nebo Profi balíkem - zboží na dobírku.

O termínu dovozu zboží je zákazník informován dodavatelem nejméně 1-3 dny předem. Doprava zboží na území ČR je připočtena k ceně objednávky a bude dodána na místo, které uvedete jako místo dodání zboží. 
      

Expediční poplatky

Při zasílání zboží na dobírku je nejčastěji využíváno služeb České pošty. Naše společnost také využívá přepravní služby Radiálka, PPL, DHL apod. Výše expedičních poplatků je stanovena následovně. Při objednávce zboží, jejíž cena je do 15.000,- Kč, je účotván expediční poplatek ve výši 100,- Kč (v případě platby na fakturu není účtován poplatek za vyběr hotovosti a dopravné je tak ve výši 50,- Kč). Při objednávce zboží, jejíž cena přesahuje výši 15.000,- Kč, je expedice zcela zdarma a to bez ohledu na místo doručení v rámci ČR. Při osobním odběru zboží v místě naší prodejny s centrálním skladem nehradí kupující žádné expediční poplatky.

           
Jak stornovat objednávku
Objednávku lze stornovat na emailu, telefonu nebo i při osobní návštěvě naší prodejny. V případě storna objednávky na atypické zboží, nebo zboží na které se vážou další speciální náklady nebo jedná-li se o zboží s minimální prodejností je nutné tuto skutečnost nejprve konzultovat s prodávajícím. Případné náklady za atypičnost apod. mohou být ze strany prodávajícího zpětně po kupujícím požadovány. Toto neplatí je-li domluvený termín dodání nedodržen o více než 8 týdnů. Objednávku nelze považovat za stornovou dokud zákazník neobdrží potvrzení o provedení storna objednávky ze strany prodávajícího a to na email, fax, dopisem či SMS zprávou. Toto potvrzení je lépe uschovat!!! V případě, že toto potvrzení zákazník neobdržel nelze objednávku považovat za stornovanou a její platnost nadále trvá.

PARKETY WÖLFEL s.r.o., Suchomelská 534/4, 370 04 České Budějovice 4 | tel/fax: 386 350 880, e-mail: info@parketywolfel.cz